Personal Robot Jaco

Beeld van: Personal Robot Jaco
Beeld van: Personal Robot Jaco

Personal Robot ‘Jaco’ is een persoonlijk hulpmiddel voor personen zonder inzetbare handfunctie. De grijper van deze robot neemt allerlei dagelijkse handelingen over die de gebruiker niet meer handmatig kan uitvoeren ‘Jaco’ wordt op een rolstoel geplaatst en kan door zijn gebruiker heel efficiënt bediend worden. Het aantal handelingen dat men met ‘Jaco’ kan uitvoeren is vrijwel oneindig. Heel belangrijk zijn de dagelijkse handelingen die iemand in staat stellen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Zo kan ‘Jaco’ helpen met eten en drinken, iets oprapen, keukenactiviteiten doen, een apparaat aan of uitzetten.

 

’Jaco’ is bedoeld voor personen die het ontbreekt aan een inzetbare handfunctie. Is er nog enige handfunctie, dan is deze zo weinig functioneel dat eenvoudigere voorzieningen (zoals armondersteuningen) geen oplossing bieden. Gebruikers zijn vaak personen met gevorderde spierziektes of ernstige neurologische aandoeningen. Voor het gebruik dient voldoende begrip aanwezig te zijn en men dient ook voldoende gezichtsvermogen te hebben.

 

‘Jaco’ werd ontwikkeld door door Kinova Rehab te Montreal, Canada. Focal Meditech deed op basis van eerdere ervaring en in nauwe samenwerking met Kinova verder ontwikkelwerk Dit betreft met name de bedieningen, de mechanische integratie op de rolstoel, de elektronische integratie op het rolstoelplatform en de veiligheid.

 

Gebruiker specifiek en afhankelijk van de gebruikte rolstoel worden door Focal rolstoelintegratie en –opbouw verzorgd, evenals instructie en levering. Dit alles gebeurt op basis van een hoogwaardig onderzoek met alle betrokkenen gevolgd door een advies op maat. Focal fungeert voor diverse Europese landen als steunpunten in de verstrekking en het onderhoud van ‘Jaco’ en levert tevens tal van additionele Focal componenten zoals wegzwenk- en kantelmechanismen en bedieningen.

Naar hulpmiddelen overzicht